Уцитавање

     


Адреса

Централа
+381(11) 3229943, 3302655, 3302621
Факс
+381(11) 32 34 037
Благајна
+381(11) 32 29 943

 

Web адреса
https://pozoristeterazije.com

e-mail
blagajna@pozoristeterazije.com

Шифра делатности
90.01
Матични број
07023898
Порески број
100057486